Sağlık Turizmi Nedir, Nasıl Yapılır? Gereken Şartlar Nelerdir?

Sağlık turizmi nasıl yapılır? medikal turizm nedir?

Sağlık turizmi, medikal tedavi almak amacıyla bireylerin başka bir ülkeye seyahat ettikleri tedavi yöntemidir. Artan potansiyeli ile medikal turizm, sağlık turizmi nasıl yapılır sorusunu sağlık sektöründeki hemen herkesin aklına getirmeye başladı. Devlet teşvikleri ve ortak özel sektör faaliyetleri ile desteklenen sağlık turizm gerek ekonomik olarak iyi bir kalkınma modeli olmasıyla gerekse sağlık turisti bireylerin gezi ve tedavi sürecini bir arada tecrübe etme fırsatıyla dünya çapında rağbet gören bir turizm çeşididir.

Sağlık Turizmi Nedir?

Medikal turizm olarak da bilinen sağlık turizmi, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından geliştirilmiş bir tanım olarak, turist rotaları ve sağlık sektörü hibrit fikri ile yola çıkmış, günümüzde önemi giderek artan ekonomik ve turistik bir modeldir. Yabancı hastalar için, turizm acenteleri üzerinden veya tedavi alınacak ülkedeki sağlık kuruluşu ile bizzat irtibata geçerek sağlık hizmeti almak mümkündür. İnsanlar maliyet, bekleme süresi, mahremiyet ve erişilebilirlik konusundaki avantajlar sebebiyle, kendi ülkelerinden başka bir ülkede tedavi olmayı tercih etmektedir.

Sağlık turizmi nedir, nasıl yapılır?

Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından, Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik ile kuruluşların uluslararası sağlık turizm yapmak için karşılamaları gereken yetkinlik kriterleri belirlenmiştir. Buna göre, sağlık hizmeti veren kuruluşların veya turizm acentelerinin Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi (USTYB) almaları zorunludur.

Kurumların ve acentelerin sağlık turizm yapabilmek ve USTYB almak için sağlaması gereken şartlar aşağıdaki gibidir.

Sağlık kuruluşları için;

 • Yetki belgesi başvurusundan önceki son sağlık kalite standartları denetiminden en az 85 puan almış olmak,
 • Kurum bünyesinde, yabancı hasta modülüne uygun altyapıları kurarak Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi oluşturmuş olmak,
 • Kurumun internet sitesinde, sağlık turizm tedavisi sunan doktorların mesleki yeterlilikleri ve özgeçmişlerine yönelik açıklamalara yer vermek,
 • Sağlık turisti ile kurum arasında, hastanın tedavi geçmişini paylaşabileceği ve tedavi planının oluşturabileceği online bir panel oluşturmuş olmak,
 • Tedavi görecek kişinin, tedavisi için depozito yatırabileceği, kuruma ait bir ödeme altyapısı kurmak,
 • Sağlık kurumunda sunulan bütün hizmetlerin, yabancı hasta modülü kapsamında yapılmasına olanak sağlayan kurumsal alt yapıyı oluşturmak,
 • Kuruluş bünyesinde oluşturulan Uluslararası Sağlık Turizm Birimi Nde görev yapan doktor ve sağlık personelinin yabancı dil yeterlilik belgesi alması,
 • Sağlık kurumunun imza sirküleri ve ilgili ticari evrakların hazırlanmış olması,
 • Kurumun, Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında sunduğu sağlık hizmetinin, onam formunun, klinik ve laboratuvar bulgularının, tedavi sırası ve sonrası verilen bütün bilgi ve talimatların hastanın kendi dilinde hazırlanarak sağlık turisti ve doktor tarafından bizzat imzalanmış olmasını garanti etmesi gerekmektedir.

Turizm acenteleri için;

 • A Grubu seyahat acentesi işletme belgesine sahip olmak, (TURSAB belgesi ve başvuru ile ilgili detaylı bilgiye https://www.tursab.org.tr/acenta-kurulus-evraklari sayfasından ulaşabilirsiniz)
 • Vergi levhası, ticari tasdikname, imza sirküleri, firma sahibinin sicil beyanı ve kurumlar beyannamesinin hazırlanmış olması,
 • Uluslararası sağlık turizm yetki belgesine sahip en az 3 sağlık kurumu ile protokol imzalamış olmak,
 • Biri İngilizce olmak şartıyla en az 2 dilde 7/24 çağrı merkezi hizmeti verebilecek altyapıya sahip olmak,
 • Çağrı merkezi personelleri dışında minimum B2 seviyesinde yabancı dil bilen en az 2 personel çalıştırmak,
 • Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak şartıyla en az 3 dil seçeneği ile bir internet sitesine sahip olmak,
 • Sağlık turisti için seyahat sağlık sigortası yapmak,
 • Hastaya, alacağı tedavi için uygun sağlık kuruluşları, ücretleri, ulaşım, konaklama, iletişim, vize ve pasaport işlemleri konularında önceden araştırma yaparak detaylı bilgi vermek,
 • Sağlık turistinin ülkeye giriş, tedavi süreci ve ülkeden ayrılış aşamalarını koordine ederek transfer ve taburcu hizmetlerini yapmaları gerekmektedir.

Sağlık turizmi için gerekli izinleri alan sağlık kurumları ve turizm acenteleri için süreç, dijital pazarlama yöntemlerinin doğru kullanımı sonucu yabancı hastalar için tercih edilebilir bir kurum olduğu izlenimini vererek başlar. Kısacası, reklam ve tanıtım stratejileri medikal turizm yapan kurum ve acenteler için büyük öneme sahiptir.

2023 Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık turizmi, döviz kazandıran ticari faaliyet kategorisinde yer alması sebebiyle, devlet tarafından birçok teşvik ile desteklenmektedir.

2023 yılında sağlık turizmi için verilen devlet teşvikleri şunlardır;

 • Danışmanlık hizmeti teşvikleri
 • Tanıtım faaliyeti, reklam ve pazarlama teşvikleri
 • Tercüme ve tercüman teşvikleri
 • Belgelendirmelere yönelik teşvikler
 • Sağlık turistinin Türkiye’ye nakli için yol teşvikleri
 • Türkiye’de sağlık turizminin eğitim ve tanıtımı amaçlı teşvikler
 • Yurt dışı ve yurt içi marka tescili teşvikleri
 • Türkiye dışındaki birim ve şubelere kira teşvikleri
 • Turizm acenteleri için komisyon teşvikleri

 

Sağlık turizminde devlet teşvikleri kapsamında, yıllık 400.000 dolar üst limit olmak üzere 4 yıl boyunca toplam 1.6 milyon dolarlık Google Ads, Facebook, Instagram reklamları; Influencer Marketing gibi reklam faaliyeti maliyetleri; ve yıllık 100.000 dolar üst limit ile acentelere ödenen komisyonların %50’si karşılanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda, diğer teşvik türlerini ve verilen teşvik miktarlarını inceleyebilirsiniz:

 

Marka Tescili, Araştırması ve Koruması SK,STŞ 50% Yıllık; 50.000
Rapor ve Yurtdışı Şirket Alınıma Yönelik Danışmanlık Desteği SK,STŞ 60% Yıllık;200.000
Belgelendirme Desteği SK,STŞ 50% Belge Başına;50.000
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği SK,STŞ 60% Yıllık; 400.000
Yurt Dışı Birim Desteği SK,STŞ 60% Yıllık; 120.000
Danışmanlık Desteği SK,STŞ 50% Yıllık; 200.000
Acente Komisyon Desteği SK,STŞ 50% Yıllık; 100.000
Tercümanlık Hizmetleri Desteği SK 50% Personel Başına Yıllık;
25.000
Tercümanlık Hizmetleri;
50.000
Hasta Yol Desteği SK 50% Hasta Başı;
1000
Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak Yurtiçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve SK 50% a)Yıllık;
50.000
b)Yıllık;
100.000

Kısaltmalar: –Sağlık Kuruluşları (SK) –Sağlık Turizmi Şirketi ( STŞ)

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Belirli bir sağlık kuruluşunun yurt dışından hasta getirebilmesi için sağlık turizmi yetki belgesine ihtiyacı vardır. Türkiye’de yerel muayeneler ve hizmet acenteleri için alınan izinlerle sağlık turizmi yapma şansınız yoktur.

Sağlık turizmi yetki belgesi sağlık kuruluşları veya seyahat acenteleri tarafından alınabilir. Seyahat acentelerinde A grubu işletme belgesi şartı vardır. Yetki belgesi alanlar sağlık turizmi teşviklerinden yararlanabilirler.

Sağlık turizmi yetki belgesinde ön şartlar

 • Hem yetki belgenizi alabilmek, hem de sağlık turizmi ile hasta getirme konusunda başarılı olabilmek için öncelikle güçlü bir markaya, kurumsal kimliğe ve reklam faaliyetlerini yürüteceğiniz web sitesi ve sosyal medya hesaplarına ihtiyacınız olacak. Bu süreci sağlık turizmi ajansı olarak bir çok klinik ve hastane için, kolay ve etkili hale getirdik. Birlikte çalıştığımız sağlık kurumlarının aşağıdaki maddeler ile ilgilenmek dışında endişelenmesi gereken bir durum yok.
 • Sağlık turizmi yetki belgesi alabilmek için kuruluşunuzda bir sağlık turizm sorumlusu olmalıdır. Bu sorumlunun çeşitli dil sınavlarından en az 65 puan alması ve puan bilgisini belgelemesi şarttır.
 • Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak isteyen kuruluşun web sitesinde İngilizce veya başka bir yabancı dil desteği olmalıdır. En az bir yabancı dil seçeneği başvuru için yeterlidir.
 • Bunlara ek olarak, sağlık turizmi yetki belgesine başvuru yapabilmeniz için başvuru tarihinden önce yapılan son Sağlıkta Kalite Standartları (STS) denetiminden en az 85 puan almanız gerekir.

Sağlık turizmi yetki belgesi süreci

Sağlık turizmi yetki belgesi alabilmek için çeşitli dilekçeler ve resmi belgeler hazırlamanız gerekir. Hazırladığınız belgeleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru kurumuna teslim ederek süreci başlatabilirsiniz.

Teslim ettiğiniz belgeler İl Sağlık Müdürlükleri tarafından incelenir. Belgeleriniz eksiksizse müdürlük tarafından size verilen randevu gününde denetim gerçekleştirilir. Denetimde kuruluşunuz kapsamlı bir şekilde kontrol edilir.

Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanabilmek için kuruluşunuzun Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’i ile uyumlu olması ve hizmetlerini bu doğrultuda sunması gerekir.

Sağlık Turizmi Reklam Ajansı Tecrübesi

Sağlık Turizmi Reklam Ajansı Danışmanlığı

Dünya çapında giderek artan bir talep gören medikal turizm, Türkiye’nin ekonomik kalkınma stratejisinde önemli bir döviz gelirine sahip olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından desteklenmektedir. Sağlık turizmi alanında reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için devlet teşviklerinin verilmesi, sağlık kurumlarının reklam ajansı işbirliğine  ihtiyaç duymalarının günümüzde yadsınamaz bir gerçek olmasından kaynaklanıyor.

 • Yurtdışı müşteri portföyüne ulaşmanız ve sağlık sektöründe markalaşmanız için tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri yürütmenize yardımcı oluyoruz.
 • Çeşitli tanıtım çalışmaları ile diş kliniği, estetik cerrahi kliniği, wellness, spa tesisi ve diğer bütün medikal alanlardaki sağlık kurumunuzu ve teknolojik altyapı konusundaki yeterliliğinizi, Türkiye’nin eşsiz doğal ve tarihi mirası çerçevesinde dünya ülkelerine tanıtıyoruz.
 • Sağlık turizmi danışmanlık hizmeti kapsamında kuruluşunuzu dijital pazarlama stratejileri ile sektörde görünür ve tercih sebebi olan bir marka değerine taşıyoruz.

Peki bunu nasıl başarıyoruz?

 • İngilizce, Almanca, Arapça gibi en az 3 yabancı dilde altyapısını hazırladığımız kreatif web sitenizi mevzuatlara uygun şekilde teslim ediyoruz.
 • Sosyal medya hesaplarınız için sağlık turistinin güvenini kazanmayı amaçlayan ve hasta doktor ilişkisindeki profesyonelliği ortaya koyan içerikler üretiyoruz.
 • Kurumunuz için kısa ve uzun tanıtım filmleri ile reklam ve pazarlama kampanyaları tasarlıyoruz.
 • Otel ve taşımacılık acenteleri gibi işbirliği içinde çalışabileceğiniz aracı kurumlarla iletişim ağınızı kuruyoruz.
 • Hedef kitle analizi ile coğrafi ve demografik potansiyel müşterilerinizi çıkararak bütçenizden maksimum verim almanızı sağlıyoruz.
 • Çağrı merkezi ve müşteri temsilcisi olarak yabancı dilde tercümanlık hizmeti sunacak personel ihtiyacınızı karşılıyoruz.
 • Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi (USTYB) ve diğer gerekli belgelerin alınma süreçlerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık kurumunuzun marka bilinirliği ve yabancı hastalar için güvenli bir marka imajı yaratması, turistlerin kliğinizin kapısından içeri ilk adımı atmalarına vesile olan ilk izlenimi sunmaktadır. Bu bağlamda, sunduğunuz tedavinin üst düzey standartlarının, reklam ve tanıtım hizmetlerinde de devam etmesine özen gösteriyoruz.

 • Ciddi efor ve teknik altyapı ile kurduğunuz kliniğinizin, yabancı hastaların tercih sebebi olmasını sağlamak için alanında uzman, sağlık turizm dijital pazarlama stratejileri konusunda tecrübeli, hibrit düşünebilen ve inovatif ekibimizle iş birliği içinde dünya standartlarını yakalayabilirsiniz.
 • Detaylar hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin!

Medikal Turizm Sık Sorulan Sorular

Sağlık Turizmini Nasıl Geliştirebiliriz?

Kurumsal Kimlik ve Multilanguage Web Sitesi

Medikal turizm ile yabancı hasta sayısını arttırmak için en önemli adım, tedavi için ülkemize gelmeyi düşünen kişilerin güvenini kazanmaktır. Türkiye’ye geldiklerinde onları nelerin karşılayacağı, nerede konaklayacakları, ülkemizin avantajları gibi konularda bilgi verilmelidir. Başka bir ülkede tedavi olmanın avantajlarından ve hastanenizin, kliniğinizi sağladığı olanakları vurgulamakta da fayda var.

Bu konuda müşteri temsilcileri ile birebir iletişime geçmeden önce, akıllarındaki soru işaretlerini gidermek adına web siteniz kurumsal bir şekilde tasarlanmalı ve çok dilli bir yapı kazandırılmalıdır. Ayrıca kurumsal kimliğinizin oturmuş ve güven veren bir çizgide olması ikna olmaları konusunda çok önemli. Biz sağlık turizmi reklam ajansı olarak bu alanda edindiğimiz tecrübeler ve topladığımız datalar doğrultusunda markanızın ihtiyaçlarını ve hastaların merak ettiklerini biliyor ve tam cevap veriyoruz.

 

Doktorlar için Sosyal Medya Yönetimi ve Sosyal Medyanın Önemi

Doktorlar için sosyal medya giderek önem kazanan profesyonel bir mecra haline gelmiştir. Tedavi olan hastaların online platformlarda deneyimlerini paylaşması ve tıbbi müdahaleden önce bilgi almak için internet ve sosyal mecralara başvurulması sebebiyle doktorlar için sosyal medya yönetimi ve sosyal medyanın öneminin anlaşılması, alanında güncelliğini korumak isteyen hekimler için önem arz etmektedir.

Sosyal medya kullanımı sırasında doktorların dikkat etmesi gereken konular kısaca şunlardır;

 • Toplumu bilgilendirmek ve işbirliği yapmak için değerli bir araç olduğunun bilincinde olun
 • Sosyal medya paylaşımlarınızda hedeflerinizi genel olarak tutarlı bir çerçevede belirleyin ve bolca gözlem yapın. Otantik ve özgün bir çevrimiçi kişiliği oluşturmak için kendinize zaman tanıyın.
 • Hastalarınız ve toplum ile sosyal medya etkileşimleriniz sırasında profesyonel olun. Hasta hikayelerini paylaşma konusunda sağduyulu olun ve paylaşımlarınızdan önce hastalarınızın onayını aldığınızdan emin olun.

Sosyal medya yönetimini iyi yapan doktorlar, muayenehanelerine daha fazla hasta kazanma, mevcut hastalarını kaybetmeme ve itibarlarını sağlamlaştırma konusunda başarılı olmaktadır. Günümüzde birçok hasta tedaviye karar vermeden önce internet araştırması yaptığı için, düzenli ve özenli paylaşımlar ile olumlu bir sosyal medya varlığına sahip olan doktorların hastaların tercih sebebi olarak ön plana çıktığı unutulmamalıdır.

Sağlık Turizmi Çeşitleri

Çeşitli tıbbi alanlarda faaliyet gösteren sağlık turizmi, temel olarak 3 ana başlık altında toplanabilir.

 

1) Medikal Turizm (Tıp Turizmi)

Sağlık kurum ve kuruluşlarında ileri tedavi ve ameliyat gibi cerrahi müdahale gerektiren işlemlerdir. Radyoterapi, cyberknife, kardiyovasküler cerrahi, transplantasyon, dental tedavi, diyaliz, göz, tüp bebek tedavisi işlemleri medikal turizm tedavi yöntemleridir. Plastik cerrahi alanında saç ekimi turizmi gibi estetik amaçlı tedavileri kapsayan estetik turizmi, oldukça talep görmektedir.

 

2) Termal Turizm ve Wellness Turizmi

Termal tesislerde, kaplıcalarda ve SPA merkezlerinde uygulanan tedavi yöntemleri, fizyoterapi, hidroterapi, balneoterapi, talassoterapi, klimaterapi, peloidoterapi gibi rehabilitasyon ve dinlenme hizmetleridir.

 

3) Yaşlı ve Engelli Turizmi

Geriatrik tedavi merkezleri, klinik oteller, rekreasyon alanları, bakım evleri, yaylalar gibi uzun süreli konaklama yapılabilen tesislerde sunulan meşguliyet terapileri, geziler, yaşlı bakımı ve rehabilitasyon, engellilere özel bakım ve gezi hizmetleridir.

Türkiye’de Sağlık Turizmi

Türkiye, ulaşım kolaylığı, yeraltı kaynakları, termal kaplıcaları, sayısız kültürel miras barındırması ve eşsiz doğası ile kendine özgü birçok özelliğe sahip bir ülkedir. Bu coğrafi imkanları sağlık sektörünün ileri teknolojisi ile birleştirmek isteyen profesyoneller, sağlık turizmi nasıl yapılır konusuna dikkatle eğilerek estetik, diş, saç ekimi, tıbbi tedavi ve daha birçok medikal alanda avantajlı konuma gelmektedir. Sağlık turizmi için Türkiye’nin tercih edilme sebepleri kısaca;

 • Dünya standartlarında hizmet
 • Uygun fiyatlar
 • Akredite sağlık kuruluşları
 • İleri teknolojiye sahip altyapı
 • Misafirperverlik
 • Kültürel miras çeşitliliği

Geçtiğimiz yılın istatistik verilerine göre, Uluslararası Ortak Komisyon tarafından Türkiye’de akreditasyon verilen 32 hastane bulunuyor. Türkiye’nin dünya standartlarındaki sağlık hizmeti, yüksek kaliteli turistik tesisleri, son teknolojiye sahip hastane altyapısı ve tecrübeli doktor kadrosu Avrupa ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeden sağlık turistleri için uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli hizmet için doğru adres olmaktadır.

 

Türkiye’de Sağlık Turizmi Yapılan Yerler

Türkiye, dünya çapında en popüler 10 sağlık turizmi ülkesinin başında gelmektedir. Her yıl ülkeye gelen turistlerin %32’si sağlık turisti olarak kayıtlara geçmektedir. Yılda ortalama 100 bin turistin diş tedavisi için Türkiye’ye geldiği biliniyor. Türkiye’de sağlık turizminde en çok tercih edilen şehirler İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Aydın ve Muğla’dır.

Türkiye'de Sağlık Turizmi

İstanbul’da Sağlık Turizmi

Her yıl dünya çapında seyahat eden 20 milyon sağlık turisti arasından yaklaşık 800.000 kişi, tedavi olmak amacıyla Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Küresel çapta artan sağlık turizmi faaliyetleri, İstanbul’da hız kazanarak Türkiye için en önemli medikal turizm şehri haline gelmiştir.

Gelişmiş teknolojik altyapı ve sağlık personeli potansiyeli sayesinde sağlık turizmi hizmeti veren hastanelerin çoğu İstanbul’da bulunmaktadır. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın turizm sektöründeki iş birliği sayesinde sigorta, iletişim, konaklama ve başka paydaş sektörlerle koordineli bir medikal turizm ağı kurulmuştur. İstanbul’da en çok tercih edilen sağlık turizmi hizmetleri, saç ekimi, liposuction, göğüs estetiği, obezite tedavisi ve kozmetik diş tedavisidir.

Diğer Ülkelerde Ortalama Medikal Turizm Fiyatları

Dünya üzerindeki medikal turizm alanında en çok faaliyet veren diğer ülkelerin ortalama fiyatları, hizmet bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir. Fiyatlar Dolar ($) üzerinden verilmiş olup, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu tablodan ülkemizdeki sağlık turizmi fiyatlarını karşılaştırabilir, avantajları hakkında hastalara bilgi ve istatistik sağlayabilirsiniz.

Medikal turizm ortalama fiyatları