Know How Nedir? “Meslek Sırları”nın Önemi Nedir?

Know how nedir

Know how belirli bir işi yaratmak için oldukça önemlidir. Kısaca “bilgi birikimi”, “meslek sırrı” veya “ticari sır” olarak özetlenebilir. Piyasada rekabetçi hale gelebilmek için şirketlerin faaliyetlerine değer katmasını sağlar.

 • Şirketin bilgi birikimi küresel veya yerel olabilir.
 • Bilgi birikiminde pazarlama, üretim, müşteri hizmetleri ve finansal faaliyet gibi noktalara odaklanılır.
 • Temel hedef belirli bir aktiviteyi sistematik olarak açıklayabilmektir.

Know How Ne Demek?

Know how nedir? Bir şirketi başarıya götüren eşsiz bilgilerdir. Maddi bir varlık değildir. Şirketin olumsuz ve olumlu deneyimleri üzerine inşa edilir. Temelde pratik bir yaklaşımı ifade eder somut, gizli ve benzersizdir. Somut olması şirketin vizyonundan bağımsız olarak belirli niteliklerden söz etmesi demektir. Farklı bir değeri yansıttığından gizli ve tamamen şirkete özgüdür. Şirketin faaliyet bilgisiyle rakiplerinden benzersiz olmasını sağlar.

 • Bu yaklaşımın temel faydalarından biri hizmet ve ürün pazarlamasını kolaylaştırmasıdır.
 • Şirkete rekabette muazzam bir avantaj sunar.
 • Özellikle yeni müşteriler çekme konusunda tam anlamıyla eşsizdir.
 • Şirketin tüm kaynaklarını kolayca optimize eder.
 • Çalışanları şirketin iş felsefesine göre daha pratik bir şekilde eğitir.
 • Üretkenliğe bağlı stratejilere katkı sağlayarak satışların ve şirket başarısının artış göstermesini sağlar.

Know How Sözleşmesi ne Anlama Gelir?

Know how sözleşmesi, taraflardan birinin gizli alanlarda elde ettiği bilgi birikimine sahip çıkmak için yasal zemin oluşturmasıdır. Bu sözleşmenin konusu olan “bilgi birikimi” farklı bir kişiye veya şirkete devredilebilir. Söz konusu anlaşmanın avantajı, anlaşmayı yapmak isteyen şirketin pazar içerisinde farklılık yaratmasına destek olmasıdır. Bilgi topluluğunda rekabet avantajı elde etmek bilgiye erişimle mümkündür.

 • Sözleşmenin konusu maddi olmayan varlık kategorisinde ele alınır.
 • Bir varlıkla ilgili olması onu serbestçe kullanılabilir hale getirir.
 • İlgili anlaşma bir lisans yoluyla veya hakların devri vasıtasıyla yapılabilir.
 • Meslek sırrı sözleşmesi gizli ve teknik nitelikteki bilgilerin korunması için önemlidir.
 • Sözleşme yapmak isteyen taraf bilginin sır olarak kalmasını ister.
 • Anlaşmanın ihlali durumunda para cezası ve sözleşme feshi devreye girer.

Know how nedir

Know How Sözleşmesi ile Patent Farkı Nedir?

Şirketlerin patent ile know how arasında seçim yapmaları gerekebilir. Fikirleri patentle korumak, patent süreci boyunca onun geçerli olmasını sağlar. Know-how söz konusu olduğunda sır saklama kuralları geçerlidir. Know-how aslında patenti bütünleştiren ve pratik bilgiyi koruyan bir araç konumundadır. Çeşitli yollarla edinilen gizli bilginin geçerli olduğu tüm koşullarda araştırmanın gidiş yönünü değil varış noktasını temsil eder.

 • Özünde patentin belli başlı dezavantajları vardır.
 • Patentin yayınlanması ve açık edilmesi söz konusudur.
 • Patent almak maliyetlidir ve sadece belirli süreyle koruma sunar.
 • Buna rağmen patent tam koruma sunar.
 • Bilgi birikimi için durum biraz daha farklıdır.
 • Bilgi birikimi gizli tutulur ve yayınlanmasına gerek yoktur.
 • Koruma durumu süreyle sınırlı değildir.
 • Fakat bilgi birikimini korumak tamamen gizlilik ilkesine bağlı durumdadır.

Know How Nedir Özellikleri 

Bilgi güvenliği gün geçtikçe daha önemli olduğundan şirketlerin yaklaşımları değişmeye başlamıştır. Özellikle reklamcılık sektöründe şirketler “bilgi birikimlerini” ve “meslek sırlarını” yönetmeye vakit ayırır oldular.

1. Kanun değişikliklerine uyumluluk

Reklam şirketlerinin kanun değişikliklerine uyum sağlamaları gerekir. Hem ulusal hem uluslararası tüm hukuki gereksinimler konusunda bilgi edinilmelidir. Yasal düzenlemeler bilgi birikimi faktörlerini kapsayabilirler.

 • AB ve ABD pazarları meslek sırrı ve onunla ilişkili konularda son derece katıdırlar.
 • Ortaya çıkan uyuşmazlıkların sayısı artış gösterdiğinden yasal düzenlemeleri oluşturmak zorunluluk haline gelmiştir.

2. Yeni işbirliği modellerine hazırlık

Reklam ajansları iç içe geçmiş olan kurumsal ilişkilere sahiptirler. Global ortamda her şirket sektöründe lider olan yerlerle işbirliği yapmaya çalışabilir. Taraflar çıkarlarını korumak isterler ve ön plana çıkar.

 • Bu sözleşme yapıldığında her şirket ticari sırlarını koruyabilir.
 • Sadece sözleşmeye dayalı önlemlere güvenmek doğru değildir.
 • Söz konusu süreçte kaynakları korumak ve riskleri yeterli düzeyde azaltmak gerekir.

3. Uzaktan çalışmanın getirilerine alışmak

Uzaktan çalışma yeni bir kavram değildir. Reklam ajansı gibi pek çok şirket bu çalışma biçimine karşı değildir. Buna rağmen, uzaktan çalışma kontrolü zayıflattığından gizlilik açısından riskler oluşturur.

 • Şirketlerin büyük bir kısmı çalışanların gizlilik ilkelerine bağlı kalmalarını bekler.
 • Çalışanlar meslek sırları konusunda hassas davranırlar.
 • Know how sürecinde farkındalık oluşturmak daha güçlü kazanımlara olanak sağlar.

4. Açık paylaşım trendlerine dikkat etmek

Reklam ajanslarının çalışma prensipleri genel olarak açık paylaşımla ilerler ve bilgi değiş tokuşu vardır. Kapsamındaki tüm bilgilerin güvence altına alınabilmesi önemlidir. Şirketin başarısı ve başarısızlığı buna bağlı olabilir.

 • Know how prensipleriyle hareket eden şirketlerin bir kısmı açık paylaşım trendleri için gereklilikleri yerine getirmekte zorlanabilirler.
 • Güçlü bir şekilde tanımlanmış şirket kültürü ile yenilikçilik bir araya getirilmelidir.

5. Uzun vadeli bütünsel performans takibi yapmak

Reklam ajanslarının başarı kriterleri bütünsel performans ölçütleri ile ele alınırlar. Bireysel performans yerine kümülatif başarılar ön plandadır. Şirket çapında etkileşimi geliştirecek olan yaklaşım knowhow sürecidir.

 • Uzun vadeli bütünsel performans verileri yaratıcı düşünceyi olabildiğince destekler.
 • Elde edilen tüm bilgileri işlemek için belirli bir beceri setine ihtiyaç vardır.
 • Know-how tüm çabalarınıza ekstra üretkenlik katmak için gereklidir.

Know how nedir

En Dikkat Çekici Know How Örnekleri

Know how doğrudan üretkenlikle bağlantılı bilgidir. Öğretilmesi zordur ve kullanılması deneyim gerektirir. Stratejik düşünme ve taktiksel uygulama dahil bu tarz olan tüm bilgileri “meslek sırrı” kapsamında görebilirsiniz.

 • Stratejik düşünme: Kısıtlı koşulların yer aldığı ortamda başarılı stratejiler oluşturabilme.
 • Karar verme: Zamanında doğru kararlar alabilme ve bunu makul düzeylerde yapabilme.
 • Taktiksel uygulama: Gerçeklere uyum sağlayarak beklenmedik ama faydalı kazançlar elde edebilme.
 • Araştırma yapma: Yararlı bilgiyi hızlıca keşfedebilme, işleyebilme ve bilgi oluşturabilme.
 • Becerileri kullanma: İnsanların sahip olduğu iletişim ve etkileşim gibi yetenekleri kullanabilme.

Bunlar akıllara gelebilen en etkili ve en dikkat çekici örneklerdir. Şirketinizin ortaya koyduğu tüm kazanımları bilgi birikimi olarak düşünebilirsiniz. Onları meslek sırrına dönüştürebilir ve rekabette avantaj elde edebilirsiniz. Onu mesleki sır, teknik bilgi veya bilgi birikimi gibi farklı şekillerde tanımlayabilirsiniz. Önemli olan şirketinize ekstra kazanım sağlayanbu  yaklaşımı koruma altına almaktır.